Forum Diskusi 2: Komunikasi

Sebutkan 7 Prinsip dalam Komunikasi Efektif!

Sebutkan 7 Prinsip dalam Komunikasi Efektif!

by A'AZZA ARIKATUN NABILA -
Number of replies: 0
  1. Completeness (lengkap)
  2. Conciseness (ringkas)
  3. Consideration (penuh pertimbangan)
  4. Clarity (jelas)
  5. Concreteness (nyata)
  6. Courtesy (tata karma)
  7. Correctness (benar)