Tugas C

Belakangan ini menggejala fenomena BITCOIN sebagai mata uang virtual di dunia maya. Apakah kelebihan dan kekurangan dari BITCOIN jika dipandang sebagai alat pembayaran yang sah di dunia maya?